Felhasználási feltételek

Felhasználási feltételek megnyitása pdf-ben

 

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

Értesítés a szerzői jogról

A www.szigeteloaruhaz.com és www.hoszigar.hu weboldal tartalma a Mercator Consulting Kft. telephelye: 7100 Szekszárd, Keselyűsi u. 120., bejegyezve a Kecskeméti Cégnyilvántartásba 03-09-125412 cégjegyzékszám alatt szerzői jogvédelem alatt álló tulajdonát képezi, © 2014, Minden jog fenntartva.

A www.szigeteloaruhaz.com weboldalon található minden információ, (beleértve, de nem korlátozottan, az írott szöveget, rajzokat és hanganyagot) nem játszható le, nem másolható, nem adható át, nem terjeszthető vagy nem tárolható az Mercator Consulting Kft. előzetes írásbeli engedélye nélkül. A weboldal tartalmának bárminemű megváltoztatása kifejezetten tilos.


Védjegyek

Amennyiben a weboldalon másképpen nem jelenik meg, a feltüntetett márkajelzések, társasági logók és emblémák Mercator Connsulting Kft. tulajdonát képező védjegyek.

Semmiféle garancia vagy reklamáció

Az ezen a weboldalon rendelkezésre bocsátott információkért a Mercator Consulting Kft. semminemű felelősséget nem vállal egyetlen féllel szemben sem, bármilyen közvetlen vagy közvetett, sajátos vagy egyéb kárért, mely az adott weboldal használata miatt, vagy bármely más weboldal használata miatt (melyre hiperutalás történt) keletkezett. Ide tartoznak korlátozás nélkül az információ felhasználása során az Önök rendszerében elveszett programok, vagy más adatok következményeként elmaradt haszon, üzemzavar vagy bármely más veszteség, melyekről mint lehetséges veszteségekről Önök egyértelműen informálnak bennünket.

A Mercator Consulting Kft. vagy a www.szigeteloaruhaz.com weboldal semmiféle garanciát és/vagy nyilatkozatot nem ad más weboldalakra vonatkozóan, melyeket Önök erről a weboldalról elérhetnek. Az elérhetőségek biztosítása csak tájékoztatásként szolgál, és nem jelenti azt, hogy felelősséget vállalunk vagy elfogadunk ezen weboldalak tartalmáért vagy használatáért. Önökre hárul továbbá, hogy megtegyék azokat a megelőző intézkedéseket, melyek biztosítják, hogy a saját használatra választott weboldal ne tartalmazzon vírust, hálózati férget, trójai programot és egyéb káros jellegű objektumot.

Az adott weboldal tartalmazhat műszaki pontatlanságokat és nyomdai szerkesztési hibákat. Az adott weboldalon található információ bármikor, előzetes bejelentés és kötelezettség nélkül módosítható.

Megjegyzések, kérdések és javaslatok

Kérjük, vegyék figyelembe, hogy bármilyen, önként nyújtott információt, javaslatot, ötletet vagy egyéb bejelentést nem tekintünk bizalmas és védett információnak. Bármilyen információt, vagy anyagot, melyet a SZIGETELŐ ÁRUHÁZ részére küldenek egy korlátlan, visszavonhatatlan engedélyt adnak, hogy azokat felhasználja, másolja, nyilvánosságra hozza, bemutassa, módosítsa, átadja és terjessze, valamint hozzájárulnak ahhoz is, hogy szabadon felhasználjunk bármilyen ötletet, koncepciót, know-how-t és technikát, melyeket Önök bármilyen szándékkal részünkre küldenek.

Speciális software-ek a web-oldalon

Bármilyen software, mely letölthető erről a weboldalról („ Software”) a Mercator Consulting Kft. (vagy bármelyik partnerének és/vagy szállítójának) szerzői joggal védett tulajdonát képezi.


A software felhasználása a végső felhasználóval kötött licencszerződés feltételei alapján történik,- amennyiben ezek adottak – mely a Software-hez kapcsolódik vagy abban található („Licencszerződés” formában). Amennyiben más feltétel a „Licencszerződésből” nem következik, a Software csak a végső felhasználó által történő letöltéshez és ezáltal felhasználáshoz válik hozzáférhetővé. A Software másolása vagy továbbterjesztése, mely nincs összhangban a „Licencszerződés”–ben foglaltakkal, büntető, vagy polgárjogi szankciókat von maga után.

Nem korlátozva a fenti utalásokat: A sofware másolása és felhasználása bármilyen más szerveren vagy helyen, ahol annak további felhasználása és terjesztése lehetséges, kifejezetten tilos. A software – amennyiben garanciával rendelkezik – csak a licencszerződés feltételei szerint garantált. A licencszerződésben garantáltakon kívül cégünk minden garanciát és feltételt elutasít, beleértve a vélelmezett garanciákat és feltételeket az eladhatóság, a konkrét célra történő alkalmasság, a tulajdonjog és ezek betartására vonatkozóan.

Kapcsolat

Abban az esetben, amennyiben Önöknek a fentiekkel kapcsolatosan kérdéseik vannak, lépjenek kapcsolatba cégünkkel a „Kapcsolat” menüpont alatt feltüntetett elérhetőségeken.

Cégjegyzék adatok:

  • Cégnév: Mercator Consulting Kft.
  • Fantázianév: „HŐ-SZIG-ÁR / SZIGETELŐ ÁRUHÁZ
  • Telephely: 7100 Szekszárd, Keselyűsi út 120.
  • Cégjegyzékszám: 03-09-125412
  • Adószám: 24156961-2-03
Hide