Energetikai tanusítvány

Az energetikai tanúsítvány (vagy e-zöldkártya): „…igazoló okirat, amely az épületnek vagy önálló rendeltetési egységnek az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabály szerinti számítási módszerrel meghatározott energetikai teljesítőképességét tartalmazza.”

2012. január 1-jétől újépítésű és „használt” ingatlanokhoz is kötelező az energetikai tanúsítvány, az értékesítésre kerülő és tartósan bérelt ingatlanokra egyaránt.
A tanúsítványt a teljes épület kell kiállítani. Meglévő többlakásos épületeknél is célszerű az épület egészére elkészíttetni, mert így a tanúsítás lakásonkénti költsége megoszlik, és a tanúsítvány az egész épületre vonatkozóan tartalmaz korszerűsítési javaslatokat. Az „Épület zöldkártya” megszerezhető akciósan a szekszárdi Szigetelő Áruház segítségével is.
Mikor nincs szükség energetikai tanúsítványra?
  • ha az ingatlan netto alapterülete 50 m2-nél kisebb
  • ha 4 hónapnál rövidebb ideig használják az épületet
  • hitéleti rendeltetésű épületnél
  • a jogszabállyal védetté nyilvánított épületeknél
  • ahol a belső technológiából származó hőnyereség nagyobb, mint 20 W/m2
  • huzamosabb emberi tartózkodás célját szolgáló sátorszerkezetekre.
Felhasznált források:
(http://hu.wikipedia.org/wiki/Energetikai_tan%C3%BAs%C3%ADtv%C3%A1ny)
Hide